English Polska wersja

Klunder Engineering

Zaproszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącego wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu napędu do jednostek pływających opartego o hydrauliczne pędniki gondolowe w ramach projektu „Utworzenie w ramach prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego i przyjaznego środowisku napędu opartego o hydrauliczne pędniki gondolowe umożliwiające sterowanie jednostką pływającą przez osoby niepełnosprawne”, który będzie przedmiotem ubiegania się o dotację w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 –2020

PLIKI DO POBRANIA